Browse Apps
Create App
Create collection
2020-04-27 (2020-04-25)

Liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe i zbiorowe