Browse Apps
Create App
Create collection
2019-01-05 (2018-08-24)

Упражнение върху сбор и разлика на втора степен