Browse Apps
Create App
2020-03-19 (2020-03-17)

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, setnych, tysięcznych