Browse Apps
Create App
Create collection
2018-09-18 (2014-10-02)

3.klass - Riigid ja rahvused

Harjutus on mõeldud sõnavara kinnistamiseks. Õpilased peavad leidma õige riigi lipu, rahvused paigutama õigetesse lahtritesse (ainsus või mitmus) ning ütlema kus elab (pealinna nimi).