Browse Apps
Create App
2019-01-05 (2014-10-08)

Zdania złożone podrzędnie okolicznikowe