Browse Apps
Create App
Create collection
2016-04-21 (2014-10-15)

Arvutamine 20 piires.

Arvutamine 20 piires. Paaris- ja paaritute arvude tundmine 20 piires. Lohista vastus õige nimetuse alla (paarisarv või paaritu arv).