Browse Apps
Create App
Create collection
2019-05-24 (2015-05-18)

A1. Koniugacja -ę, -esz (czasowniki zakończone na -ować)