Browse Apps
Create App
Create collection
2019-11-13 (2017-11-26)

Przesuwanie wykresu funkcji f(x)=ax^2 o wektor