Browse Apps
Create App
2019-04-01 (2014-05-14)

Määra, kas tegemist on katiooni, aniooni või aatomiga