Browse Apps
Create App
2016-04-21 (2014-05-16)

Urządzenia wejścia i wyjścia

Ćwiczenie dotyczące podziału urządzeń peryferyjnych na urządzenia wejściowe i wyjściowe.